6 mars 2017Ny dataskyddsförordning – vad gäller?
 
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen, PUL, av nya regler. Det är EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft och det är hög tid att börja förbereda organisationen redan nu.
 
Om ni redan idag har väl genomarbetade rutiner och riktlinjer och följer PUL har ni ett mycket bra utgångsläge. Huvuddragen i PUL, t.ex. begrepp och principer ändras inte men dataskyddsförordningen innehåller en del förändringar och ökade krav på företag som hanterar personuppgifter.
 
Integritetsskyddet för enskilda blir starkare i den nya lagen och ansvar och skyldigheter för personuppgiftsansvariga förtydligas och utökas. Det handlar till exempel om att det ställs högre krav på att informera hyresgäster om vilken information som ett bostadsföretag behandlar, varför uppgifterna behövs och hur länge uppgifterna kommer att sparas.
 
SABO har tagit fram en promemoria som i korthet förklarar bakgrunden till förändringarna, vilka de viktigaste nyheterna är och vad ett bostadsföretag kan börja göra redan nu. Promemorian ska ses som en introduktion till de nya reglerna och ni kan behöva ta del av mer information för att förbereda er ordentligt.  Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet har en hel del information – se länkar nedan. 
 
Tidigare har SABO tillsammans med Fastighetsägarna Sverige tagit fram en branschöverenskommelse rörande behandling av personuppgifter. Mycket av innehållet i den är ännu aktuellt och branschöverenskommelsen är därför ett bra komplement till Datainspektionens information och till vägledningen nedan. Det pågår för närvarande ett arbete med att se över branschöverenskommelsen för att uppdatera informationen så att den överensstämmer med dataskyddsförordningen. När det arbetet är klart kommer SABO och Fastighetsägarna Sverige att presentera det. 
 
Här kan du se Datainspektionens checklista och film.
 
Här kan du läsa mer om branschöverenskommelsen.
 
Här hittar du SABOs vägledning:
Vägledning.pdfVägledning.pdf