30 mars 2017Bra för bostadsbyggandet med lättade bullerkrav

Bostadsminister Peter Eriksson aviserar att regeringen kommer att gå med på att höja riktvärdet för trafikbuller.
– Det är mycket bra för allmännyttans möjligheter att bygga fler lägenheter i tätbebyggda områden, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Regeringens ändrade inställning är bland annat en följd av att man begärt in erfarenheter och fakta från forskare, myndigheter och bygg- och bostadsbranschen. SABO är en av de organisationerna och Fredrik Törnqvist, vd i Stångåstaden och ordförande i SABOs byggherreråd är positiv till de lättade kraven.

– Det är mycket stor efterfrågan på bland annat små hyreslägenheter i Linköping. Men trots kreativa lösningar har nuvarande riktvärden för trafikbuller varit ett hinder för att få ut så många bostäder som vi önskat i våra projekt. Därför är ändringen mycket välkommen och vi kommer se till att nyttja de möjligheter som vi nu får, säger han.

Majoriteten av landets kommuner har idag brist på hyresrätter och många uppger att de saknar mindre och kostnadseffektiva lägenheter. Med dagens regler har just små lägenheter varit svåra att bygga eftersom ljudnivån maximalt får uppgå till 60 decibel. Med de nya reglerna höjs detta till 65 decibel. Det finns också en stor efterfrågan på fler bostäder i citynära lägen och även där har dagens riktvärden försvårat önskad nyproduktion på grund av krav på så kallad tyst sida som medfört att vi tvingats bygga oönskade planlösningar som även medfört stora lägenheter.

– Med de nya riktvärdena kommer de allmännyttiga bostadsföretagen kunna bidra till ännu mer kommunnytta eftersom fler lägenheter kan skapas i varje planerat byggprojekt och vi kan få tätare städer med bättre förutsättningar för service och bra kollektivtrafik, säger Anders Nordstrand.