13 mars 2017

Postboxar räddar inte Postnord

Postnord har ekonomiska problem och en statlig utredning föreslår att hyresgäster och bostadsrättshavare ska bekosta postboxar för miljardbelopp för att finansiera Postnords rationaliseringar. SABO, tillsammans med andra bostadsorganisationer, vill att regeringen sätter stopp för förslaget.

Digitaliseringen förändrar vårt sätt att kommunicera i grunden. Postlagsutredningen har gjort en samhällsekonomisk analys av postmarknaden och föreslår att Post- och telestyrelsen ska kunna tvinga de som äger flerbostadshus att på egen bekostnad installera postboxar (fastighetsboxar) i trapphusens entréer. De brevbärarlöner som Postnord skulle tjäna in på detta ska enligt utredningen användas för att subventionera postgången i områden med långa avstånd mellan mottagarna.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 11 mars skriver företrädare för SABO, HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Bostadsrätterna att det behövs en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet som är tillgänglig för alla. Däremot är det inte rimligt att den ska finansieras genom tvingande bestämmelser som i slutändan endast drabbar hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

Tvingande regler om postboxar i flerbostadshus är inte bara är oskäligt mot fastighetsägare och boende. Det är också meningslöst på lång sikt. I Danmark har digitaliseringen varit framgångsrik. Myndigheter, företag och privatpersoner kommunicerar huvudsakligen elektroniskt med varandra. Postmängden minskar kraftigt vilket har skapat stora ekonomiska problem för den danska delen av Postnordkoncernen. Tvingande lagstiftning om postboxar har inte hjälpt.

Idag diskuteras den postala framtiden i termer av nya logistikflöden och arbetsrutiner, behov av portohöjningar och utdelning färre än fem dagar i veckan. Bostadsorganisationerna uppmanar nu ansvarig minister Peter Eriksson att lyfta bort kravet på postboxar ur denna diskussion.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här

Läs SABOs remissyttrande över Postlagsutredningens betänkande här