2 mars 2017Vårt krav: Underlätta för nyanländas etablering
 

 
Det är dags för en blocköverskridande överenskommelse för att underlätta nyanländas etablering. Detta kräver SABOs vd Anders Nordstrand tillsammans med flera andra från Bygg- och Fastighetsbranschen i en debattartikel i Dagens Samhälle.  
 
Tillsammans med Mona Finnström, vd på Fastigo, Ulf Nyqvist, styrelseordförande på Fastigo, Anders Lago, förbundsordförande på HSB och Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, skriver Anders Nordstrand i Dagens Samhälle om deras krav på en blocköverskridande politik för att underlätta för nyanlända att etablera sig.
 
Bland annat skriver de:
Som representanter för fastighetsbranschen är vi en del av lösningen på den svenska bostadskrisen. Fram till 2025 behöver det byggas 700 000 bostäder för att möta efterfrågan. Vi står nu inför liknande utmaningar som Sverige gjorde när miljonprogrammet sjösattes och genomfördes på 1960- och 1970­-talen.
 
Bygg- och fastighetsbranschen är en av de branscher som just nu upplever en kapacitets- och kompetenskris. De närmaste tio åren behöver vi rekrytera 110 000 personer för att kunna möta den efterfrågade byggtakten. Ser vi bara till fastighetsbranschen behöver vi anställa 11 000 personer samtidigt som dagens utbildningssystem bara täcker en fjärdedel av behovet. För oss är det därför oerhört viktigt att kunna få tillgång till den arbetskraft och mångfald som de nyanlända utgör.
 
Redan i dag finns goda exempel på hur vi kan jobba. Det gäller till exempel bostadsbolag som i samband med upphandlingar ställer sociala krav på entreprenörer att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller finns inom etableringsuppdraget.
 
Men för att vi ska kunna göra det framgångsrikt krävs också en samordnad satsning från regeringen och oppositionen. De har tidigare lyckats åstadkomma blocköverskridande avtal om exempelvis försvaret och energin. Vi menar att en långsiktig överenskommelse om hur vi på bästa sätt ska få nyanlända personer i arbete och ta tillvara den kompetensresurs de utgör är minst lika viktig och tidskritisk.