​SABOs skriftserie
SABOs_skriftserie_alla.jpg

Allmännyttan består men förutsättningarna har ändrats under årens lopp.

På SABO möter vi dessa förändringar med nytänkande, utveckling och samarbete. I den nya Allmännyttan går samhällsnytta och affärsmässighet hand i hand och i vår skriftserie hittar du vägledning, riktlinjer och inspiration som är till nytta för alla som arbetar i SABO-företagen. Såväl i styrelser som på bostadsföretag.

Skriftserien har vi tagit fram i samarbete med medlemsföretag, hyresgäster, SKL och Kommuninvest. Den innehåller titlarna: ”Ett idéprogram: SABO-företagen mot år 2020”, ”Agenda för mandatperioden 2011–2015”, ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”, ”En modell för kommunal borgensavgift”, ”Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader” och ”Marknadsmässigt avkastningskrav på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”. Alla titlar kan beställas under Trycksaker.