Ny lag

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen. Här hittar du samlad information om de nya villkor som företagen kommer att ställas inför.


De nya reglerna i korthet

Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs:
  • Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna inflytande.
  • Bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Den nuvarande utdelningsbegränsningen ersätts av en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag.

Förändringar i hyreslagstiftningen

  • Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande
    Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalsparter.
  • Ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar
    En skyddsregel införs som ska dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar i fall där hyran tidigare varit för låg i förhållande till bruksvärdet. Den innebär att om den nya hyran är betydligt högre än den tidigare ska hyresnämnden bestämma att en lägre hyra ska betalas under en viss tid.


Så agerar ett affärsmässigt bostadsföretag

I promemorian ger SABO sin syn på lagens syfte och praktiska tillämpning i olika situationer som t.ex. vid investeringar, upprustning, energibesparing, hyressättning och när det gäller avkastningskrav.

Ladda ner SABOs promemoria nedan
Hur ett affärsmäsigt bostadsföretag agerar - en kommentar från SABO.pdf

Se även
11 apr
Så agerar ett affärsmässigt bostadsföretag

Vad innebär den nya lagen för allmännyttan och hyressättningen?

Enklare text om den nya lagen som kan användas i t ex hyresgästtidningar.

Hyresgästtidningstext.docHyresgästtidningstext.doc