Idéprogram

SABO-företagen mot år 2020
– Till nytta för kommunerna, bostadsområdena och hyresgästerna

Vilken roll har de kommunala bostadsföretagen i framtiden? På vilket sätt kan de vara till nytta? Vilka är uppgifterna om man tar sikte på år 2020?


I de kommunala bostadsföretagens arbete med långsiktiga mål och strategier är utgångspunkten förhållandena i det egna företaget och situationen på den lokala och regionala marknaden. Syftet med idéprogrammet är att ge inspiration till detta arbete och att vara ett stöd i dialogen med ägaren.


Genom att verka för tillväxt för kommun och region, integration genom mångfald och valfrihet, företagande med samhällsansvar, boende med livskvalitet och hållbar utveckling kan bostadsföretagen vara till nytta på tre nivåer:

  • Den kommunala och regionala nivån
  • Bostadsområdesnivån
  • Hyresgäst/individnivån


Förutsättningarna för att företagen ska lyckas med detta är att det finns ett stabilt och neutralt regelverk, tydliga relationer mellan företaget och ägaren, ett branschövergripande samarbete samt att den framtida kompetensförsörjningen tryggas.


Idéprogrammet är resultatet av en stor framtidsutredning som SABO genomfört under ett års tid. Under ledning av tio verkställande direktörer i lika många SABO-företag har tio delstudier gjorts kring olika framtidsfrågor. Idéprogrammets
innehåll har diskuterats och utvecklats vid fyra regionala konferenser för förtroendevalda och företagsledningar i SABO-företagen. Programmet antogs enhälligt av SABOs kongress i juni 2007.


  Idéprogram - SABO-företagen mot år 2020