2011

2011-12-16

Energideklarationer.pdfEnergideklarationer.pdf 

Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.pdfMetodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.pdf

Rätten att få åldras tillsammans.pdfRätten att få åldras tillsammans.pdf

Tillval i hyresrätt.pdfTillval i hyresrätt.pdf

Timmätning för aktiva elkonsumenter.pdfTimmätning för aktiva elkonsumenter.pdf

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd.pdfVidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd.pdf

 

2011-10-25

Ursprungsmärkning av el.pdfUrsprungsmärkning av el.pdf

 

2011-10-11

EU-kommissionens förslag nya statstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.pdfEU-kommissionens förslag nya statstödsregler för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.pdf


2011-10-07

Fjärrvärme i konkurrens.pdfFjärrvärme i konkurrens.pdf

Ny instansordning för va-målen.pdfNy instansordning för va-målen.pdf

Bättre regler för interna elnät.pdfBättre regler för interna elnät.pdf

Sveriges avfallsplan.pdfSveriges avfallsplan.pdf

 

 

2011-09-06

Offentlig upphandling från eget företag.pdfOffentlig upphandling från eget företag.pdf

Framtida regelverk och förhållanden på naturgasmarknaden.pdfFramtida regelverk och förhållanden på naturgasmarknaden.pdf

Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder.pdfHöjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder.pdf


2011-08-31

SABO kritisk till EU-direktiv om energieffektivisering


2011-06-20

Deklarationsombud vid fastighetstaxering.pdfDeklarationsombud vid fastighetstaxering.pdf

 

En effektivare förvaltning av statens fastigheter.pdfEn effektivare förvaltning av statens fastigheter.pdf

BisfenolA.pdfBisfenolA.pdf

Staten som fastighetsägare och hyresgäst.pdfStaten som fastighetsägare och hyresgäst.pdf


2011-05-05 (brev till EU-kommisionen)

SABOs svar EUs Grönbok om moms.pdfSABOs svar EUs Grönbok om moms.pdf2011-04-15 (kongressuttalande)

En skattereform för hyresrätten säkrar Sveriges tillväxt.pdfEn skattereform för hyresrätten säkrar Sveriges tillväxt.pdf


2011-04-13

Övervakning och transparens på elmarknaden.pdfÖvervakning och transparens på elmarknaden.pdf


2011-02-25

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.pdfAvskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.pdf 

Certifiering av sakkunniga.pdfCertifiering av sakkunniga.pdf 


2011-01-28

Boverkets byggregler -föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad.pdfBoverkets byggregler -föreskrifter och allmänna råd om ändring av byggnad.pdf

Förhandsprövning av gastariffer.pdfFörhandsprövning av gastariffer.pdf

På väg mot en inre marknadsakt.pdfPå väg mot en inre marknadsakt.pdf

Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden.pdfÖkat inflytande för kunderna på elmarknaden.pdf