Höga byggpriser, investeringsstöd och panik i gruvan
 
Under den senaste tiden har mycket hänt i bostadsbranschen. Bland annat har återigen Sveriges höga byggpriser uppmärksammats. Våra resor för att hitta utländska entreprenörer och att driva frågan om standardiserade byggen visar sig ligga helt rätt i tiden. Dessutom börjar nu stöd till nyproduktion att ta form. Det viktigare, permanenta stödet träder i kraft den 1 januari 2017 och det tillfälliga den 15 november. Om detta och mycket mer kan du läsa i detta inlägg. 
 
Investeringsstödet
I september presenterade regeringen två förslag till investeringsstöd. Min bedömning är att det permanenta stödet som börjar gälla i januari nästa år, kommer leda till ökat bostadsbyggande. Det är bra att det är kopplat till ett tak för vilka hyror som får tas ut, på så sätt hålls byggkostnaderna nere. Stöd till nyproduktion riskerar annars att gå rakt i byggarnas fickor. Det tillfälliga stödet kan sökas till projekt som startades från och med den 25 mars 2015 och före den 1 mars 2017.
 
Utländska entreprenörer
Som du vet arbetar vi aktivt för att få fler byggföretag att etablera sig i Sverige. Vi har gjort en del resor i bland annat Polen och Baltikum. Utfallet har varit riktigt bra, flera bolag har återkommit och träffat allmännyttiga bostadsföretag. Jag hoppas att vi får se skarpa anbud snart, konkurrensen inom byggsektorn behöver verkligen förbättras. Inte minst nu när det så tydligt visar sig att vi har de allra högsta byggpriserna i EU.
 
Planering för nästa år
I månadsskiftet oktober-november påbörjade SABOs ledning arbetet med planeringen för det kommande året. Under två dagar samlades vi för att diskutera vår verksamhet och vi fick även möjlighet att göra en ordentlig omvärldsspaning. Det är viktigt att vi kan förmedla vad som händer inom våra verksamhetsområden och vilka trender som förekommer. För mig var det viktigt att föra in de tankar och förslag som jag fått med mig.
 
Självklart kommer SABOs fokus det kommande året vara nyproduktion och renovering. Men också integration och digitalisering. En fråga som väcks nästan hela tiden är hyressättningen och vi kommer att fokusera mycket på detta under 2017. Frågan kommer att diskuteras ordentligt på vd-rådet i november.
 
Jag har för första gången träffat SABOs revisorer och redovisat prognosen för 2016 men också informerat om det pågående budgetarbetet. Under 2017 planerar jag att se över SABOs långsiktiga ekonomi för att säkerställa att vi kan fortsätta leverera bra service till alla medlemmar.
 
Fast i gruvan!
I samband med en vd-träff i Sala för region Mellansverige åt vi middag 150 meter ner under jorden i Sala silvergruva. Under middagen gick strömmen och därmed fungerade heller inte hissen för att ta sig upp. En viss panik spred sig men efter en del röra bland personalen kom strömmen tillbaka och en stor lättnad spred sig. Det var en kväll som vi som var med aldrig kommer att glömma. Förutom gruvhistorien var Vd-träffen mycket givande dagar och jag fick till mig ett flertal tankar och idéer som jag självklart tar med mig i det fortsatta arbetet.
 
HSB Living Lab
I Göteborg stod HSB värd för NBOs (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) styrelsemöte. Vi besökte bland annat HSB Living Lab som finns på Chalmers område. Ett mycket spännande projekt som jag kan rekommendera er alla att besöka. Under de närmaste 10-15 åren ska där ske en bred forskning samtidigt som det bor ett 30-tal personer i huset.
 
Anders Nordstrand
16 november 2016