Välkommen till min egen sida!

Nu har jag varit på SABO i sex veckor. Det har varit en intensiv och spännande tid. Redan har jag haft förmånen att träffa drygt 50 vdar från våra medlemsföretag och haft personliga möten med företrädare för Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Riksbyggen och HSB. Jag har träffat våra nordiska och även våra europeiska kollegor.

Jag har dessutom intervjuat hälften av personalen här på SABO och kommer träffa resten inom en månad. Att vara vd här är helt enkelt ett riktigt roligt jobb. Jag lär mig massor och vill gärna dela med mig av detta till fler. Därför kommer jag här på min sida att skriva om mina lärdomar, insikter och möten. Välkommen till Signerat Anders! 
 
I början av september var jag och personalen i Bålsta för de årliga medarbetardagarna. Vi använde en stor del av tiden till verksamhetsplaneringen för 2017. Temat för dagarna var integration och segregation. Det är en fråga som är, och kommer att vara, en av allmännyttans stora utmaningar de kommande åren och har ju också så varit under många år.
 
Under samma vecka träffade jag bland andra Fastighetsägarna och SKL för att få en bild av hur de ser på SABO och på framtida samarbeten. Jag var även på polska ambassaden för ett möte med några av de polska byggföretag som vi på SABO och ett 15-tal medlemsföretag träffade på resan till Polen tidigare i år. Jag kunde konstatera att intresset från bolagen är stort och att de verkligen vill försöka ta sig in på den svenska marknaden. Vi behöver stimulera konkurrensen för att få igång bostadsbyggandet till ett rimligt pris.  Den kommande resan till Baltikum är en viktig fortsättning i detta arbete.
 
Den 8-9 september deltog jag för andra gången på NBOs årskonferens. Det är ett bra tillfälle för mig att lära känna våra nordiska kollegor som till mångt och mycket har liknande utmaningar som vi i Sverige. Behovet av att öka byggtakten är stort och som ett led i det arbetet har NBO tagit fram en rapport som pekar ut ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i Norden. Rapporten presenterades under konferensen och det är Jonas Högset hos oss på SABO som lett projektet.
 
Den 16 september beslutade styrelsen att bevilja medlemskap i SABO till tre nya företag: Hörbybostäder, Örkelljunga Bostäder samt Stiftelsen Hotellhem i Stockholm. Jag önskar er varmt välkomna! SABO har nu 305 medlemmar. Nu återstår det inte så många företag innan vi har en 100 -procentig uppslutning.
 
Jag har haft förmånen att träffa drygt 50 vdar från den norra och mellersta regionen. Det var tydligt hur olika förutsättningar medlemsföretagen har. Flera av dem har ju också många olika roller i sina bolag och stödet från SABO är viktigt. Inte minst våra jurister som ofta är anlitade är uppskattade. Jag fick med mig många tankar och idéer från dessa träffar som jag kommer ta upp på hemmaplan och kanske kan några av dem realiseras redan under nästa år.
 
Under dessa första veckor har jag fått träffa många duktiga och entusiastiska medarbetare, branschkollegor, styrelseledamöter, nordiska och europeiska kollegor och många andra. Det är mycket att ta in på en gång och jag stormtrivs!
 
Jag ser fram emot att få träffa fler av medlemmarna och få fler synpunkter på SABOs verksamhet. 

 

Anders

30 september