Högt tempo inför sommaren
 
Mars har varit en spännande månad. Vi har lyckats få regeringen att ändra sig i bullerfrågan. Vi har gjort ett mycket uppskattat lunchseminarium i Bryssel om IMD av värme, Fastighetsdagarna i Gävle fick skyhögt betyg, vi har lanserat tidningen Allmännyttan och vd-rådet inom integration har lanserats. 
 
Lunchseminarium i Bryssel om IMD av värme
I slutet av mars var vi aktiva i Bryssel tillsammans med bland annat Housing Europe. EU-kommissionen presenterade i november förra året i det så kallade vinterpaketet en översyn av energireglerna, bland annat innehållande förslag till skärpta krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme. Den 22 mars arrangerade vi tillsammans med flera organisationer ett lunchseminarium på EU-parlamentet i Bryssel riktat till parlamentariker och andra intressenter i syfte att lyfta konsekvenserna av ett krav på IMD av värme. Samma dag publicerade vi också ett debattinlägg på Blogactive.eu tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.

Fastighetsdagarna och tidningen Allmännyttan
Fastighetsdagarna i Gävle, 14-15 mars, blev mycket lyckade och deltagarnas betyg är än så länge mycket högt. Det var också, bortsett från Stockholm förra året, den mest besökta konferensen som SABO arrangerat. Tyvärr kunde jag bara närvara halva första dagen, men stämningen så långt kändes väldigt bra. Upplever att det är mycket uppskattat av medlemsföretagens personal att få träffas.
 
I anslutning till konferensen lanserade vi också vår nya tidning, Allmännyttan. Jag är riktigt nöjd och stolt över tidningen. Jag hoppas och tror att ni kommer att uppskatta den. Många kommer nog uppskatta att få läsa om det som sker i bolagen och också kanske få läsa om sitt eget bolag. Här hittar du hela tidningen i digital version.
 
Hyressättning
I mars deltog jag i ett möte med den vd-grupp som ska se över och ge förslag på förbättringar av vårt nuvarande hyressättningssystem. De ska träffas minst två gånger till innan sommaren och målet är att det ska finnas ett underlag framme som kan diskuteras under hösten. Det verkar finnas ett stort engagemang i gruppen, vilket jag är mycket glad över eftersom detta är en fråga som vi alla har åsikter och tankar om.
 
Jag träffade även Hyresmarknadskommittén, HMK, och konstaterade att det ser ut som antalet ärenden minskar rejält i år jämfört med föregående år. I maj kommer vi presentera en årsrapport om HMKs arbete, vilken jag hoppas kommer förtydliga och förklara det arbete som bedrivs.
Hyressättningsfrågan är en angelägen fråga för oss alla. Det var också skälet till att jag tog initiativet till det råd med VDar som ska arbeta fram förslag som kan förbättra systemet
 
Bullerfrågan
Sedan januari har vi haft stort fokus på bullerfrågan. Och i mars lyckades vi med flera få regeringen att ändra sig i frågan. Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling på SABO, medverkande under en utfrågning hos civilutskottet och förklarade på en strålande sätt SABOs syn i frågan. Vi har fått bra stöd av några av våra medlemsföretag, vilket jag uppskattar särskilt. Vi har konstaterat, tvärtemot Boverket, att en höjning av bullergränsen kan ge betydande tillskott av lägenheter.
 
Särskilt roligt var att läsa Ola Johanssons (C) uttalande:
”De allmännyttiga bostadsföretagen har varit tydliga med att det här kommer att medföra väsentligt fler bostadsmöjligheter.”
 
Jag såg precis ut genom fönstret här på kontoret. På innergården står ett magnolieträd som är på väg att slå ut i blom. Trots det typiska aprilvädret med snöfall och minusgrader känns det som att våren är här för att stanna. Det ger energi till fortsatta utmaningar.
 
Vi hörs snart igen!
 
Anders Nordstrand
20 april 2017