Ansvarsfull uthyrning
 
De allmännyttiga bostadsföretagen har ett samhällsansvar och i detta ligger att bedriva en ansvarsfull uthyrning av bostäder.
 
Bostadsföretagen äger omkring 800 000 lägenheter och varje år flyttar mellan 15 och 20 procent av hyresgästerna, vilket innebär att ett stort antal nya hyresavtal tecknas.
 
Varje bostadsföretag har någon form av uthyrningspolicy. Den beskriver hur lediga lägenheter ska fördelas och vilka krav som är nödvändiga och rimliga att ställa på en hyresgäst när ett nytt hyresavtal tecknas. Policyn kan behöva ses över med jämna mellanrum och vägledningen som du som medlem (du måste logga in) kan ladda hem nedan är ett stöd vid en sådan översyn.
 
Vägledningen fokuserar på den ordinarie uthyrningsverksamheten, samarbetet med kommunen och motarbetandet av den svarta bostadsmarknaden.