Diskriminering


Lika inför värden?
En bok om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag
Alla människor har lika värde. Men är alla människor lika inför värden? Bostadssektorn är ett av flera samhällsområden som genererar många anmälningar om diskriminering.

Denna bok är tänkt som ett stöd för bostadsbolag som vill arbeta aktivt mot diskriminering. Boken beskriver lagstiftning och aktuell forskning på området. Den ger också handgripliga tips om omprövning och förändring av beslutskriterier, arbetssätt och rutiner. Autentiska berättelser och exempel speglar frågan från såväl bostadsbolagets som de boendes horisont. Beställ boken under länken Trycksaker.