Grannsamverkan i flerbostadshus


Flera av SABOs medlemsföretag arbetar med grannsamverkan som en
metod för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sina bostadsområden. Tidigare har Grannsamverkan främst förekommit i villaområden. Nu ser vi dock att fler och fler testar metoden i områden med flerbostadshus.


SABO är delaktig i detta förebyggande arbete och sitter med i organisationen Samverkan mot brott som fokuserar på att stötta och sprida kunskap om Grannsamverkan. Förutom SABO sitter även representanter från Hyresgästföreningen, Polisen, Brå, SSF Stöldskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, försäkringsbolagen och Villaägarnas Riksförbund med i Samverkan mot brott. Representant från SABO är Sara Rokka. 

Läs mer på Grannsamverkans officiella hemsida.

 

Guide för att arbeta med Grannsamverkan i flerbostadshus
Brå och Rikspolisstyrelsen har tagit fram en guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. 

Guidens innehåll baseras på forskningsrön och praktiska erfarenheter från grannsamverkan i flerfamiljshus. Den är rådgivande och visar hur du på ett strukturerat sätt kan bygga upp en organisation och skapa förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt grannsamverkansarbete. Längst bak i skriften finns en förteckning över var man kan ta del av mer detaljerad information och praktiska tips om grannsamverkan.

Ladda ner guiden här:

Grannsamverkan guide.pdfGrannsamverkan guide.pdf