Hemlöshet

Det finns mycket som kan göras för att förbättra situationen för de hemlösa. Viktigt är att samhället samverkar och samarbetar mellan kommuner och landsting, olika myndigheter, organisationer och hyresvärdar/fastighetsägare för att kunna förbättra situationen för den enskilde individen som drabbats eller riskerar att drabbas av hemlöshet.

 

SABO har varit med och tagit fram  följande rapporter:

 

Kan man motverka hemlöshet - en rapport från SABO.pdfKan man motverka hemlöshet? - en rapport från SABO.pdf

 

Bostad för alla.pdfBostad för alla.pdf