Hemlöshet

Det finns mycket som kan göras för att förbättra situationen för de hemlösa. Viktigt är att samhället samverkar och samarbetar mellan kommuner och landsting, olika myndigheter, organisationer och hyresvärdar/fastighetsägare för att kunna förbättra situationen för den enskilde individen som drabbats eller riskerar att drabbas av hemlöshet.

 

SABO har varit med och tagit fram  följande rapporter:

 

Kan man motverka hemlöshet - en rapport från SABO.pdfKan man motverka hemlöshet? - en rapport från SABO.pdf

 

Bostad för alla.pdfBostad för alla.pdf

 
Kontakt på SABO: 
Sara Rokka, boendeexpert
sara.rokka@sabo.se  
08 - 406 55 18