Många exempel på allmännyttigt integrationsarbete


afi webbnyhet.jpg

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som SABO gjort i drygt 40 kommuner.
 
Under 2016 har SABO med hjälp av integrationsexperterna Dan Gaversjö (fd Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg) och Anna Heide (MKB Fastighets AB i Malmö) besökt ett 40-tal kommuner. Uppdraget har varit att kartlägga konkreta åtgärder som kan hjälpa bostadsföretag, kommuner och andra aktörer att förbättra integrationen av nyanlända. Resultatet presenterades i rapporten Att främja integration – Allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar.
 
Att agera utifrån helheten bostäder-arbete-skola är vitalt för en god etablering, liksom vardagsnära arbete, uthållighet och innovativa samarbeten mellan bostadsföretag och andra aktörer. I rapporten finns rikt med konkreta exempel på hur de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar tillsammans med andra i lokalsamhället för att stärka integrationen.
 
Några exempel:
  • Oskarshamn: Samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Lernia, kommunen och Scania. Skräddarsydd utbildning för nyanlända, inklusive yrkessvenska och anställning hos Lernia. Efter sex månader övergår det till fast anställning hos Scania. Allmännyttiga Byggebo bidrar med lägenheter med näringslivsförtur.
  • Östersund: Allmännyttan driver Innanförskapsakademin, ett utvecklingsprogram för unga och nyanlända. Arbetsplatsförlagd praktik på bland annat Östersundshem och föreläsningar om entreprenörskap och svensk arbetsmarknad.
  • Malmö: MKB Fastighets AB finansierar läxhjälp i en skola i Rosengård. De som fullföljt läxhjälpen och höjt sina betyg har erbjudits sommarjobb i bolaget.
  • Borlänge: Bo-skolor och sommaraktiviteter i Stora Tunabyggens regi. Bolaget samarbetar med polisen och i vissa områden har man byggt studentbostäder, startat vandrarhem och 55-plusboende för att förändra rörelsemönstret och öka tryggheten. Företaget ställer även sociala krav i vissa upphandlingar.
 
Kartläggningen visar hur viktiga de allmännyttiga bostadsföretagen är. Därför växlar SABO upp arbetet med integrationsfrågorna. Inom kort presenterar vi ett nyinrättat integrationsråd som ska stötta våra medlemsföretag och även samarbeta med andra aktörer i samhället.
 
Beställ pappersexemplar av rapporten här

Läs debattartikeln Boendet är en viktig nyckel till integration
 
Ett annat exempel på integrationsarbete hittar vi på Bostads AB Mimer i Västerås. Här kan du se en intervju som SABO gjort med Mimers vd, Mikael Källqvist:

Kontakt på SABO:
Lena Liljendahl, expert boendefrågor
08-406 55 62
lena.liljendahl@sabo.se