Gemenskapsboende

Intresset för olika typer av gemenskapsboende ökar igen.  Flera grupper knackar på hos allmännyttan.  Längst ner på sidan finns kort info om byggemenskaper.


Idag finns en märkbar ökning av intresset för gemenskapsboende. Flera grupper knackar på hos allmännyttan. Flera projekt tillkommer också som byggemenskaper. Se definition längst ner på sidan. 

På 80-talet byggdes  åtskilliga kollektivhus med allmännyttan som byggherre.  Då skedde det med ett tydligt stöd från den nationella nivån, det fanns bl.a. gynnsamma lån till att bygga sådana hus.

I början på 90-talet försvann sådana frågor från den nationella nivån.  Men flera projekt med gemenskapsboende genomfördes ändå lokalt, inom ramen för en nationell försöksverksamhet med s.k. boföreningar. Detta handlade om kooperativ utveckling. Allmännyttan tog i flera fall på sig att bli byggherre och fastighetsägare och samamarbetade med intressegrupperna.  

  

Kontaktperson på SABO
Ylva Sandström,  ylva.sandstrom@sabo.se Tfn:  08 - 406 55 04.

 

Den här sidan uppdaterades den 30 oktober 2017. 

 


Var kan man hitta information?
Under senare år har engagemanget främst drivits av lite äldre personer som vill "bygga" ett nytt boende med ett annat socialt sammanhang än det sedvanliga. Den modell man i regel vill ha handlar om enheter med ca 35-40 lägenheter, gemensamma lokaler och en organisation för samarbete och gemenskap. Men det finns grupper och projekt som samlar alla åldrar.

 

 

Flera intressanta projekt finns på den övriga bostadsmarknaden som kan ge inspiration. De utvecklas av arkitektföretag och projektutvecklare i samarbete med mindre byggföretag. 

  

Idag är "gräsrötterna" i flera fall organiserade i intresseföreningar som Karlskrona Seniorhusförening, Boihop i Göteborg och KiM i Malmö.  Bostadsföretag och projektutvecklare får då en tydlig samarbetspartner som samlar intressenterna.  

 

Intresseföreningen Kollektivhus NU
 Föreningen har funnits i många år och har både befintliga kollektivhus och intressegrupper som medlemmar. Även  privatpersoner kan bli medlemmar. Intressegrupper kan få information och tips.  På föreningens hemsida hittar man en hel del matnyttig information.  http://kollektivhus.se/
  
 
Projekt med allmännyttan i Göteborg   
 

 

Göteborgs Stad visar ett mycket intressant exempel på hur projekt med gemenskapsboende kan bli en del av stadsutvecklingen. Staden vill styra mot en varierad bebyggelse och stadsliv. För att uppnå detta prövar  man bl.a. att  ge markreservationer till gemenskapsboende och byggemenskaper.  Intressegrupperna får en viss tid på sig att formera sina projekt lite tydligare och återkomma.

 

En viktig fråga gäller bl.a. vem som kan bli byggherre. Intresseföreningen Boihop i Göteborg samarbetar med stadens allmännytta.
Föreningen Boihop Högsbo samarbetar med Familjebostäder som blir byggherre och fastighetsägare för ett hus nära Axel Dalströms Torg. Familjebostäders projektledare håller ihop byggprocessen och samarbetet med föreningen.  Inflyttning kommer ske 2018-2019.

Föreningen Boihop Östra Kålltorp samarbetar med Bostadsbolaget Framtiden Byggutveckling AB.  Här beräknas inflyttning kunna ske under 2020.  

 

https://boihop.org/

 

Familjebostäder i Stockholm

Familjebostäder äger och förvaltar fem olika bogemenskaper.  Det finns mer information under länken nedan till deras hemsida. 

 
http://www.familjebostader.com/uthyres/bostader/kollektivboende/

 
Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap

 Denna bok innehåller en hel del kunskap, samlad erfarenhet och tips. Den har skrivits av tongivande och aktiva personer med lång erfarenhet. SABO gav stöd till bokens tillkomst år 2007 och till den uppgradering som gjordes 2014.

Man kan beställa boken från Migra Förlag och Produktion.  www.migra.nuTvå gemenskapsboenden med kooperativ hyresrätt

Båda projekten nedan är hyresmodeller av kooperativ hyresrätt. Allmännyttiga bostadsföretag har byggt och hyr ut fastigheterna till kooperativa hyresrättsföreningar. 

 
Växthuset kooperativ hyresrättsförening i Karlskrona
Medlemmarna flyttade in i Växthuset kooperativ hyresrättsförening under december 2014.  Växthuset, med 23 lägenheter, har tillkommit i ett samarbete mellan Karlskronahem och Seniorhusföreningen i Karlskrona.  Den kooperativa hyresrättsföreningen bildades vintern 2013.  
 
Växthuset i juni 2016.JPG

Växthuset i juni april 2016.  Foto Ylva Sandström
  
Sofielunds Kollektivhus i Malmö
Projektet har tillkommit genom ett samarbete mellan MKB Fastighets AB och KiM, intresseföreningen Kollektivhus i Malmö.  Huset ligger i kv. Trevnaden i Sofielund, där MKB har byggt nya hyresrätter för ett boende med en större grad av gemenskap och samarbete än i övrig hyresrätt. Det finns flera gemensamhetslokaler, bl.a. ett kök och matsal.
Sofielunds Kollektivhus kooperativ hyresrättsförening bildades i april 2014. Projektet, som också kallas SoKo, flyttades in under december 2014.  Huset har 45 lägenheter från 1 - 6 rok och flera gemensamma lokaler.  Föreningen självförvaltar huset. 
 
SoKo har en egen hemsida.
 
  MKB, Sofielunds kollektivhus, dec. 2014.JPG
Kv. Trevnaden den 15 december 2014.  Loftgångarna har byggts ut för att få uteplatser.

 

Vad är en byggemenskap?

 Definitionen är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. (Denna definition använder Föreningen för Byggemenskaper). En del grupper vill och kan bli byggherre och fastighetsägare, dvs bygga i egen regi. Åtskilliga grupper vill påverka ett projekt och "bygga" en intressegemenskap men inte bli själva bli byggherrar. De vill istället samarbeta med en fastighetsägare. 

I stadsbyggnadssammanhangen finns förebilderna främst i Tyskland.  I Hamburg finns en Agentur für Baugemeinschaften inom stadens förvaltning som lotsar intressegrupper från start till genomfört bygge. 

Du hittar mer information på www.byggemenskaper.se

 

43. Hafen City. Ett Baugemeinschaftshus.JPG

Byggemenskap i Hafen City, Hamburg. September 2013