Ombyggnad på hyresgästernas villkor


Vid ombyggnation finns regler som säger att hyresgästen själv måste godkänna de planerade förändringarna. Dessa bestämmelser ställer höga krav på SABO-företagens arbete med hyresgästkontakterna inför och under en ombyggnad.

d250fdd3-75b1-4995-9e70-697665bbf2f4.jpg
I denna rapport har SABO-företagens erfarenheter samlats in och systematiserats. Den kan bli en ovärderlig hjälp vid en planerad ombyggnation.


Boken finns att beställa här bland SABOs trycksaker.