Delaktighet och inflytande


Oavsett om man bor i en villa, bostadsrätt eller hyreslägenhet är det viktigt att känna att man kan vara med och påverka sitt boende, att känna sig delaktig och att man har möjlighet till inflytande.


Många SABO-företag ligger i framkant när det gäller att utveckla boinflytandet och boendemedverkan och under de senaste decenniet har bostadsföretagen prövat nya metoder för att få fler hyresgäster engagerade.
SABO bistår medlemsföretagen på olika sätt i deras arbete med att främja delaktighet och inflytande, genom utvecklingsprojekt, kunskapsseminarier och träffar för erfarenhetsutbyte , utbildningar mm.


Under rubrikerna till vänster presenteras vad vi på SABO arbetar med.