Enkäter


SABOs avflyttningsenkät

Enkäten är tänkt att ge en större insikt i varför hyresgästen flyttar, om hon/han har saknat något i sitt boende och hur man har upplevt t ex kontakten med bostadsföretaget.

Det är ett enkelt grundverktyg för bostadsföretaget att använda som går att ändra och komplettera med egna frågor.

Ladda ner enkäten nedan genom att logga in.