Upplåtelseinsatser, simuleringsmodell

Erfarenheterna visar att upplåtelseinsatserna i en kooperativ hyresrättsförening kan vara viktiga för att delfinansiera angelägen nyproduktion. SABO har tagit fram en "räknesnurra" i Excel för att medlemsföretagen lätt ska kunna simulera hur hyresnivåerna påverkas av olika höga upplåtelseinsatser.

I den nedladdningsbara filen nedan ligger ett Exceldokument med själva simuleringsmodellen och ett dokument med en instruktion till hur man gör. Det finns också en kortare presentation i Power Point. Det nuvarande läget för bostadsfinansiering kan göra den kooperativa hyresrätten ännu intressantare.