Förteckning över kooperativa hyresrättsföreningar och projekt med anknytning till SABOs medlemsföretag

Det finns för närvarande ca 50 föreningar som hyr sina fastigheter av ett kommunalt bostadsföretag. Föreningarna har ca 1700 lägenheter. SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, bildades 2016 och äger och förvaltar föreningens nästan 7700 lägenheter.  

 

Ca 120 kooperativa hyresrättsföreningar finns registrerade hos Bolagsverket i augusti 2015. Dessa föreningar är av vitt skilda slag, från små föreningar till SKB.

 

Förteckningen under länken nedan, innehåller korta beskrivningar av föreningar med anknytning till SABOs medlemsföretag, som tillkommit sedan år 2002 liksom kända projekt som är på gång.  Det finns också flera exempel på föreningar och projekt utanför allmännyttan. 

 

Lagen om om kooperativ hyresrätt gäller sedan 12 april 2002.

  

Juli 2016. Kooperativa hyresrättsföreningar anknytning SABO.pdfJuli 2016. Kooperativa hyresrättsföreningar anknytning SABO.pdf

 

Sidan uppdaterades den 13 juli  2016

 

Kontaktperson  på SABO Ylva Sandström  ylva.sandstrom@sabo.se