​Hamburg september 2013 – stadsutveckling och nyproduktion

hafencity.jpg

Under förra året ägde en stor internationell byggutställning rum i Hamburg, IBA Hamburg (Internationale Bauaustellung).  Den handlade om en ny urban vision för utvecklingen av stadsdelen Wilhelmsburg. HafenCity är den nya stadsdel som skapas i Hamburgs gamla hamnområde, byggt i slutet av 1800-talet. Den första stegen togs i mitten av 90-talet.  Båda processerna visar på unik och spännande stadsutveckling. Närmare 30 deltagare följde med SABO Proff Tour på en kunskapsresa för att lära av Hamburgs erfarenheter.

Wilhelmsburg ligger på en stor ö i floden Elbe. Dagens globala hamnverksamhet pågår inpå knutarna och ibland inom synhåll. Detta var tidigare ett undanskymt område nära centrala Hamburg. Tre huvudteman är målbilder för den pågående förändringen. Metrozone handlar om att omvandla mellanzoner i staden till levande stadsdelar. Kosmopolis går ut på att ta vara på möjligheterna i den mångkulturella staden och att vidga kulturen i ”det gamla Hamburg”.  Climate change visar hur den urbana miljön kan klimatanpassas i samband med utvecklingsinsatserna. Hösten 2013 bodde ca 35 000 invånare på ön. När allt är klart beräknas befolkningen ha ökat till ca 50 000 invånare.

När förändringen i HafenCity är klar har Hamburgs innerstad ökat med ca 40 %.  Processen i den västra delen är slutförd, mellandelen är snart klar och utvecklingen av den östra delen har precis börjat. Ett nytt operahus byggs i vattnet. Man vill få liv och rörelse i stadsbilden vilket främst bygger på att många olika verksamheter ska försiggå i lokaler på gatuplanen. Denna målsättning infrias dock endast delvis, främst på grund av höga lokalkostnader. En något oväntad utveckling är att fler byggemenskaper får mark av staden. De bygger med andra mål än andra ”vanliga” byggherrar och skapar andra verksamheter än enbart affärer i lokalerna på gatuplanen. Annan utveckling som inte blir som man trodde är att fler barnfamiljer flyttar till HafenCity.

Vill du läsa mer om ovanstående utveckling så finns en reserapport att ladda ner här nedan

Reserapport. SABO Proff Tour i Hamburg september 2013.pdfReserapport. SABO Proff Tour i Hamburg september 2013.pdf