Somalier i svenskbygd - Minneapolis, USA 2012

I början av oktober 2012 gjorde ett trettiotal personer, från allmännyttiga bostadsbolag, kommunala förvaltningar och nämnder i en studieresa till USA. Syftet med resan var att studera företagande och boendevillkor bland somaliamerikaner i Minneapolis i den gamla svenskbygden Minnesota.

Företagsverksamheten är livlig bland somaliamerikanerna. Det finns omkring 1200 företag startade av afrikaner varav omkring 80 procent ägs drivs av somalier och dessutom en rik flora av icke vinstdrivande organisationer som sörjer för invånarnas sociala behov. Somalierna i USA har ungefär dubbelt så hög sysselsättning som sina landsmän i Sverige och övriga Norden. Vad är det som gör att somaliska immigranter lyckats betydligt bättre med att etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden och starta företag i USA än i Europa?
 
Resan har arrangerats av Regionförbundet södra Småland i samarbete med SABO. Vi mötte företagare, rektorer och lärare, coacher, banktjänstemän, stadens borgmästare, direktörer för bostadsbolag, politiker och besökte såväl företag som skolor och bostadskvarter. Vi gjorde även en dagsresa till de gamla svenskbygderna och överallt fick vi ett mycket varmt mottagande.  Hussein Samatar, ledare för African Development Center, samt Harald Fredriksson, kurs- och utbildningsansvarig vid Regionförbundet Södra Småland stod för en utomordentlig ledsagning.  Med på resan deltog Benny Carlson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och Sveriges främsta expert på somaliskt entreprenörskap i såväl Sverige, England som i USA och Kanada. Vi vill varmt tacka alla ovan nämnda för en mycket intressant och väl arrangerad resa.
Några deltagare har bidragit med texter och foton till den reserapport som här följer. Rapporten har därefter redigerats och sammanställts av Ulrika Sax, SABO.