Studieresa Balkan


I slutet av mars 2012 arrangerade SABO en studieresa till Kosovo och Bosnien. Syftet med resan var att studera den pågående återuppbyggnaden samt fördjupa våra insikter i ländernas historia, politiska villkor, kultur och levnadsförhållanden.

Under den sex dagar långa resan fick vi träffa såväl politiker, tjänstemän från myndigheter, kommuner, företrädare för näringsliv som internationella biståndsorganisationer och personer med starka band till Sverige, bland annat sådana som levt i exil i Sverige.

En reserapport bifogas här:


Rapport från studieresa till Kosovo och Bosnien mars 2012.pdfRapport från studieresa till Kosovo och Bosnien mars 2012.pdf