Kunskapsresor


En viktig del av medlemsföretagens arbete är att finna goda idéer och byta erfarenheter med kollegor både hemma i Sverige och i andra länder.


SABO arrangerar resor och studiebesök på olika teman till intressanta resmål, såväl inom landet som utomlands. En bra studieresa med styrelse, ledningsgrupp eller andra personalgrupper ska ge deltagarna unika upplevelser och information de inte kan skaffa på egen hand. Det kan vi på SABO bidra med.


Vi erbjuder både färdiga resor och utarbetar skräddarsydda program eller förmedlar kontakter till olika lokala researrangörer och guider på uppdrag av enskilda bostadsföretag. Vi kommer gärna och föreläser om landet och bostadssituationen inför avresan, hjälper till att ta fram bakgrundsmaterial och utnyttjar vårt nätverk av bostadsforskare, politiker och praktiker för att komponera ett resprogram efter det tema som önskas.

Temat för många av de resor vi hittills genomfört har oftast varit inriktat på allmännyttigt boende och byggande, samt arkitektur och stadsplanering. De länder i Västeuropa som har det största beståndet allmännyttiga bostäder är Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Österrike.

Flera länder ligger i framkanten och har många goda exempel att visa upp när det gäller hållbart och billigt byggande, stadsförnyelse, varsam upprustning och förtätning av bostadsområden och stadsdelscentrum, bostäder för äldre, lokala utvecklingsarbeten och partnerskap etc.

De länder som vi har erfarenhet av att arrangera resor till och/eller kan förmedla kontakter till är: Belgien (Bryssel, Flandern), Danmark, Frankrike, Irland,Japan, Kina, Nederländerna, Norge, Tyskland, Schweiz, Spanien (Andalusien, Baskien samt Barcelonaregionen) Storbritannien,USA (New York, Boston) och Österrike.