Forskarna i projektet


Tapio Salonen
Vilken roll har Allmännyttan på den lokalatapio.jpg
bostadsmarknaden och har den förändrats sedan 1990-talet?

Tapio Salonen, professor i socialt arbete, Malmö högskola, gör en sammanhållen analys av förändringar av lokala bostadsmarknader i Sverige under de senaste årtiondena och då särskilt de allmännyttiga bostadsföretagens roll och funktion.

Bo Bengtsson
Allmännyttan och bostadspolitiken i går, i dagBo.jpg
och i morgon. Institutionella förutsättningar i förändring
Bo Bengtsson, professor statsvetenskap, IBF Uppsala universitet, diskuterar möjliga konsekvenser av den nya lagstiftningen om hyressättning och allmännytta, som nu håller på att implementeras av kommuner, bostadsföretag, organisationer och domstolar.

Hans Lind HansLind.jpg
Behövs allmännyttan för bostadsbyggandet
– och i så fall varför?
Hans Lind, professor fastighetsekonomi, KTH Stockholm, fokuserar på de allmännyttiga bostadsföretagens roll för bostadsbyggandet.

Karolina Windell
Affärsnytta och samhällsnytta i samspel Windell.jpg
och konkurrens
Karolina Windell, ekon. dr. i företagsekonomi, vid Score på Stockholms universitet och Handels-högskolan i Stockholm, bidrar inom ramen för forskningsprojektet med en text om hur idéer och förställningar om affärsnytta och samhällsnytta har diskuterats och förändrats i näringslivet över tid.

Emma HolmqvistEmma.jpg
Kommunpolitikernas syn på allmännyttan
Emma Holmqvist, fil dr kulturgeografi, IBF Uppsala universitet, ställer frågan hur de politiska partierna ser på allmännyttans framtid i kommunen? Vilken roll anser de att allmännyttan har att spela på bostadsmarknaden?

Anders Kjellström
Vilken spelplan för bostadspolitiken, AndersKj.jpg
juridik eller politik?
Anders Kjellström, fil och jur. kand har varit verksam inom EU-rätten sedan tidigt 1990-tal och publicerat fem böcker i olika EU-rättsliga frågor. I sin rapport gör han en genomgång av vad EU-rätten kan betyda för svensk bostadspolitik.

Martin Grander
Sociala satsningar på affärsmässiga villkorMartinGr.jpg
Martin Grander, doktorand på Malmö högskola, studerar hur de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen arbetar med samhällsnyttiga insatser. Genom empiriska underlag i form av enkäter, dokumentstudier och intervjuer sker kartläggning och analys av de allmännyttiga bostadsbolagens arbete, men också av kommunens förhållningssätt till sina allmännyttiga bostadsbolag.

Gunnar Blomé och Stig Westerdahl
Att mäta affärsnyttaGunnarStig.jpg
Gunnar Blomé, fil dr fastighetsvetenskap, och Stig Westerdahl, docent fastighetsvetenskap, båda Malmö högskola, fokuserar på företagsnyttan av sociala insatser. När de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen i enlighet med den nya lagstiftningen ska agera affärsmässigt får det konsekvenser för deras egna redovisningar.

Ingvar Nilsson och Anders WadeskogNilssonWadeskog.jpg
Samhällsekonomiska kalkyler för socialt och fysiskt integrerade insatser
Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, SEE AB, arbetar med samhällsekonomiska kalkyler för socialt och fysiskt integrerade insatser i så kallade utsatta bostadsområden, oftast i miljonprogramsområden.