Forskningsresultat

Att bygga nytt och renovera är några av de viktigaste samhällsuppgifterna för allmännyttan, det visar den här forskningen. Men också att handlingsutrymmet är stort och att det är upp till ägarna och de lokala politikerna att använda det allmännyttiga bostadsföretaget som ett viktigt verktyg.


Forskarna har utifrån olika vinklar och perspektiv studerat vår historia, det samhälle och den kontext vi verkar i och hur allmännyttans uppdrag kan tolkas och utföras i praktiken. Forskningsrapporten visar att de sociala projekten är viktiga delar i allmännyttans verksamhet. Det handlar om allt från läxhjälp och arbetsförmedling till stöd åt nyanlända. Samtidigt blir det tydligt att det är bostadsförsörjningen som är den stora samhällsnyttan.


Nedan kan du ta del av en film där en av forskarna sammanfattar sitt bidrag i projektet. Det är Karolina Windell som talar om synen på samhällsnytta och affärsmässighet.
 

 

 

Beställ bokenTrycksakerna.jpg
Forskningsrapporterna i sin helhet publiceras i boken ”Nyttan med allmännyttan” (red. Tapio Salonen) som ges ut av Liber förlag. Du kan beställa den här bland SABOs trycksaker.

 

Sammanfattningen
Det finns också en sammanfattning av forskningen som du kan ta del av här:

Nyttan_m_Allmännyttan_sammanfattn_lu.pdfNyttan med Allmännyttan, en sammanfattning av ett forskningsprojekt

Tryckta exemplar av sammanfattningen kan du beställa här.

 
Läs mer

Våga använda allmännyttan som ett verktyg i samhällsbyggandet, webbnyhet från Almedalen 2 juli 2015

Nyttan med allmännyttan är bland annat att bygga bostäder, webbnyhet från SABOs kongress 22 april 2015


Klockren samhällsnytta att bygga ut allmännyttan, Dagens samhälle 24 april 2015