SABOs bopris 2010

SABO har instiftat ett bopris. Priset delades ut för första gången vid SABOs årliga träff kring sociala frågor i boendet i september 2010 och syftar till att lyfta fram duktiga företag och medarbetar och att sprida goda exempel på innovativa, och kreativa sätt att arbeta med boendefrågor.

Tema för 2010 års bopris var Barns och ungdomars villkor i bostadsområden/stadsdelar. I många SABO-företag läggs det ner mycket arbete och stort engagemang på att skapa goda bostadsmiljöer och villkor för de unga. Det kan handla om både korta riktade insatser som att sponsra enstaka aktiviteter till mer långsiktiga som att bygga upp mötesplatser, ta över och driva skolor, mobilisera unga i lokala förbättringsarbeten etc. Ofta görs dessa insatser i nära samarbete med andra aktörer, där bostadsföretaget är drivande och tar ett stort ansvar.

Intresset att delta i tävlingen var mycket stort och hela tjugo bostadsbolag skickade in tävlingsbidrag. Förstapriset tillföll Varbergs Bostads AB för arbetet med barn och unga i stadsdelen Håsten. För några år sedan drogs Håsten med ett dåligt rykte. Bostadsbolaget påbörjade därför år 2007 projektet Håsten Visionen tillsammans med skola, kommun och ABF. Företag, föreningar, polis, kyrkor, skolor och ungdomar som bor i området intervjuades. Projektledarna började enkelt med var sin bärbar dator och cyklade runt till alla inblandade. Till slut skapades Mötesplats 302, en samlingsplats för olika verksamheter, inte minst för barn och unga. Hittills har man ordnat bland annat gitarrkurser, street dance, innebandy och läxläsning.

- För att få folk med sig kan man inte styra hur de ska vara och vad de ska göra. Det gäller att ha en dialog och att de, på ett sätt, får styra projektet. Vi pratade visioner, men gick aldrig ut och lovade vad de boende skulle få. Att jobba med löften är inte hållbart i längden och man lär inte ungdomarna något med det, säger projektledaren Adelina Sejdijaj.

Hedersomnämnanden
I samband med att bopriset delades ut fick även sex företag hedersomnämnanden för sina insatser. De är:
• Bostads AB Mimer, för Pettersbergsprojektet.
• AB Botkyrkabyggen, för sin medverkan i Botkyrka Community Teater och Dans
• AB Gavlegårdarna, för sitt långsiktiga sociala engagemang i kommunen
• Hyresbostäder i Norrköping AB, för sitt samverkansprojekt kring resurs- och sophantering
• MKB Fastighets AB, för sitt trottoarodlingsprojekt
• Tyresö Bostäder AB, för sitt samverkansprojekt i Granängsringen

Samtliga bidrag till tävlingen finns samlade i rapporten nedan.
 SABOs Bopris 2010 Barns och ungas villkor i bostadsområden – Exempelsamling