SABOs bopris 2014
– sociala mervärden vid renovering och upprustning

 
bopris_web.jpg


AB Skövdebostäder blev vinnare av bopriset 2014.

 

De stora renoveringsbehoven är en stor utmaning för de allmännyttiga bostadsföretagen. Men inte bara husen utan även närmiljöerna behöver rustas upp och förnyas så att invånarna får bättre levnadsvillkor och att stadsdelarna blir attraktiva att bo i.
Detta var bakgrunden till tävlingstemat år 2014. Sju bostadsföretag lämnade in bidrag. 

 
Skövdebostäder har nyligen renoverat tre punkthus på Henriksbergsgatan.  I samband med detta blev ett av husen ett seniorboende. Skövdebostäder satsade extra på olika åtgärder, bland annat i utemiljön. När hyresgästerna i de båda andra punkthusen märkte att det var något särskilt på gång i seniorhuset ville de också bli engagerade.

Här är boprisjuryns motivering till valet av vinnare:

 

"Skövdebostäders bidrag har en tydlig koppling till tävlingens huvudkriterium, om sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning. Satsningen på friskvård har använts på ett kreativt sätt för att förbättra kontakter och sociala sammanhang i de tre fastigheterna på Henriksbergsgatan. Personalens lyhörda arbetssätt framstår som en viktig framgångsfaktor".


Prisutdelningen
skedde den 18 september i samband med den sociala nätverksträffen i Uppsala.

I juryn har ingått en bostadsforskare från Örebro Universitet, en representant från Hyresgästernas Riksförbund och en representant från ett större medlemsföretag. Ordförande i juryn var Susanna Haby, ledamot i SABOs styrelse.  Ylva Sandström, SABO, har varit juryns sekreterare. 

  

Boprisskriften
 
Här är skriften för läsning och/eller nedladdning.