SABOs bopris 2016

 – att främja integration

 

Bopris_2016_webben.jpg

Sidan uppdaterades den 16 november 2016. 

Järfällahus AB vinnare av Bopriset 2016 

 

Juryns motivering:
Järfällahus får priset för sitt innovativa, kreativa och uthålliga ungdomsarbete, SWAT.

SWAT är både en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare.

 

Juryns hedersomnämnanden:

  • Gårdstensbostäder – får ett hedersomnämnande för sitt unika helhetsgrepp och uthålliga arbete med att rusta upp och utveckla stadsdelen
  • Hyresbostäder i Norrköping AB– får ett hedersomnämnande för sin integrationsstrategi
  • Helsingborgshem – får ett hedersomnämnande för arbetet med konstplanket vid Drottninghög
  • MKB Fastighets AB – får ett hedersomnämnande för det framgångsrika studiestödet till barnen i Värner Rydén-skolan i Rosengård
  • Telge Bostäder AB – får ett hedersomnämnande för sin strategi med renoveringen av Fornhöjden

 

Boprisskrift
16 bostadsföretag hade lämnat in bidrag till tävlingen. Samtliga är beskrivna i Boprisskriften som du kan ladda ner här:

SABOs bopris 2016, skriften.pdfSABOs bopris 2016, skriften.pdf
 

Boprisjuryn bestod av:

  • Ewa Tahlén-Finné, är ledamot i SABOs styrelse och juryns ordförande. 
  • Anna Heide, är en av experterna i SABOs integrationsprojekt. Hon jobbar annars på MKB i Malmö.
  • Karin Perols, är utredare på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
  • Martin Grander är forskare på Högskolan i Malmö och var engagerad i SABOs forskningsprojekt om "Nyttan med Allmännyttan".
  • Ylva Sandström är expert på boendefrågor och projektledare för bopristävlingen.  Fungerar dessutom som juryns sekreterare.

 

Varför valet av temat om att främja integration?
Många människor från olika delar av världen bor hos allmännyttan. Genom åren har åtskilliga bostadsföretag utvecklat arbetet med att främja integrationen och skapa trygga och trivsamma boendemiljöer där människor med olika bakgrund och intressen ska kunna leva tillsammans. Många nyanlända kommer bo i allmännyttans områden. Därför finns ett ökat behov av att sprida kunskap och goda exempel om arbetssätt. 

 

Kontakter på SABO:

Ylva Sandström, tfn: 08 - 406 55 04,  ylva.sandstrom@sabo.se

Lena Liljendahl, tfn: 08 - 406 55 62,   lena.liljendahl@sabo.se