SABOs bopris
bildframsidor.jpg
År 2010 instiftade SABO ett bopris, som syftar till att lyfta fram duktiga medlemsföretag och deras medarbetare och att sprida goda exempel på innovativa och kreativa sätt att arbeta med boendefrågor.

Temat för tävlingen har varit barn och ungas villkor i bostadsområdena, boendet för äldre samt förnyelse av bostads- och stadsdelscentra.  År 2014 var temat sociala mervärden som skapats i samband med renovering och upprustning. Vinnare blev AB Skövdebostäder.

 
Sedan år 2012 genomförs tävlingen vartannat år. 2016 är temat att främja integration.  

Du kan läsa mer om tävlingarna under flikarna för respektive årtal. Här hittar du också länkar till boprisskrifterna om de olika tävlingsbidragen.

 

Hur går bopristävlingen till?

En utlysning görs om det tema som valts och vilka kriterier som ställts upp.

En boprisjury utvärderar tävlingsbidragen och utser det vinnande företaget. I fall med många tävlingsbidrag utses även företag som får hedersomnämnanden.

Kreativa och innovativa arbeten värderas högt liksom redogörelse av mätbara mål och resultat.

Priset tillfaller den eller de medarbetare som är eller har varit direkt delaktig i arbetet. Det består av ett stipendium till en kunskapsresa för två personer som arrangeras av SABO inom Sverige, eller en plats på en SABO Professional Tours, alternativt någon av SABOs utbildningar inom boende och sociala frågor.  

Vinnande bostadsföretag och företag som får hedersomnämnanden presenteras på SABOs hemsida och en pressrealise skickas ut i samband med att namnet på vinnande bostadsföretag offentliggörs.

Alla bidragen publiceras i en trycksak, som sprids både till samtliga medlemsföretag och externt. Därför är det viktigt med bra bilder som SABO har rätt att publicera.   

Information
Kontakta Ylva Sandström, SABO, 08-406 55 04 eller ylva.sandstrom@sabo.se