Tillgänglighet

 

 

Informationen på den här sidan handlar om tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd.

 

Att göra tillgänglighetsförbättringar i lägenheten, fastigheten och närmiljön är avgörande för ett självständigt boende för en person med fysiska funktionsnedsättningar. Detta är inte minst viktigt för en ökande grupp äldre hyresgäster.
 
De initiala förutsättningarna avgör vilken ambitionsnivå man kan ha i förbättringsarbetet. Även mindre omfattande åtgärder kan vara viktiga. 
 
Sidan redigerades senast den 24 juni 2015. 
 
Vilka tillgänglighetskrav ställs i samband med renoveringar? PBL Kunskapsbanken ger vägledning om bedömningarna
 
I januari 2015 kompletterades Boverkets webbguide PBL Kunskapsbanken med information om vilka krav som kan ställas vid en ändring respektive vid en ombyggnad. Under BBR finns ett avsnitt om "Ändring av byggnader". I avsnittet om "Lov och byggande" i PBL finns ett avsnitt om "Ombyggnad".  Det är lättast att hitta genom att skriva direkt i sökrutan.  
Under länken nedan finns 13 olika exempel som vägledning till fastighetsägare och bygglovshandläggare.