Trygghet och säkerhet

Att känna sig trygg i sin bostad och i sitt bostadsområde är viktigt för alla. I de undersökningar som gjorts är alltid trygghetsfrågorna högt prioriterade. Det handlar om behov av fysiska/praktiska åtgärder men även om de sociala förhållandena i ett bostadsområde.
 
Under många år har företagen arbetat med fysiska åtgärder för att öka de boende trygghet. Exempel på detta är säkerhetsdörrar, inbrottssäkra förråd, elektroniska låssystem, mm. Tekniken utvecklas hela tiden och många bostadsföretag investerar i nya lösningar.
 
Att påverka de sociala förhållandena i ett bostadsområde är inte alltid lika enkelt. På senare år har många bostadsföretag fokuserat sina ansträngningar på att förbättra den sociala miljön i bostadsområdena istället för att enbart koncentrera sig på tekniska åtgärder. Att underlätta kontakt mellan de boende är en väg som många företag väljer liksom att satsa på verksamheter som riktas mot barn och ungdomar. I detta arbete krävs oftast ett samarbete med andra lokala aktörer.
 
En av SABO:s uppgifter är att arbeta för att tryggheten ökar bland boende men även bland de anställda inom bostadsföretagen. Under den här rubrikten redovisas aktuella projekt inom det området.