Boende för unga vuxna

 Ungas boende i fokus!

Den stora babyboomen på 1980-90-talet gör att Sverige har en rekordstor kull med unga spm knackar på dörren och vill ha egen bostad. Under de närmaste åren kommer 640 000 15-19 åringar att vilja flytta hemifrån. Oftast är det en hyresrätt i någon av våra storstadsregioner eller på de större högskoleorterna som hägrar. Den svenska allmännyttan och även det privata hyresrättsbeståndet har den största andelen boende i åldrarna 20-24 år. Men det bor också många barn och tonåringar hos allmännyttan. Av många undersökningar framgår att unga människor föredrar en hyresrätt som första bostad. Ungdomar är därför kort och gott en av de allra viktigaste kundgrupperna för de allmännyttiga bostadsföretagen, både bland dagens boende och bland framtidens hyresgäster.

Ungdomsstyrelsen har analyserat ungdomars bostadssituation 
Under 2011 har Ungdomsstyrelsen på regeringens uppdrag arbetat med rapporten ”Fokus 11 – en analys av ungas bostadssituation”. Syftet har varit att öka kunskaperna om ungdomars situation på bostadsmarknaden, de insatser som görs lokalt för att underlätta ungdomars etablering på bostadsmarknaden samt ungdomars egna strategier för att hitta ett boende.

Rapporten visar bland annat att bostadsbristen bland unga har ökat, kraven på inkomst och anställningsform stänger ute många unga från att köpa eller hyra en bostad i första hand och att unga i åldern 18–25 år har fått mindre kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende. Andelen unga som bor kvar hemma har ökat med 6 procentenheter (55 000 fler ungdomar) och att fler av de som flyttat bor i osäkra boendeformer (andra eller tredje hand).

Ett av förslagen handlar om bättre information om bostadsmarknaden till elever på gymnasieskolan, något som SABO arbetar med just nu.
Länk till Ungdomsstyrelsen

Blogganalys om ungas boende
SABO har låtit Kairos Future finkamma 30 miljoner blogginlägg publicerade under en 18-månadersperiod. Blogganalysen visar bland annat på skillnader i hur unga söker bostad. 38 procent av de tonåriga bloggarna och 29 procent av studenterna bloggar om bostadskön i samband med att de skriver om boende, att flytta, och att söka lägenhet. De som har jobb använder däremot sitt kontaktnät - hela 42 procent av de yrkesverksamma bloggarna gör det. Läs mer här.
 

SABO arrangerade rådslag om ungas boende
Den 25 oktober 2011 arrangerade SABO, i samarbete med Ungdomsstyrelsen, ett rådslag om ungas boende för att utbyta erfarenheter och diskutera problem och lösningar. Drygt 65 personer - arkitekter, forskare, bostadsföretag, byggentreprenörer med flera - samlades för att ta del av SABOs nya blogganalys om ungas boende, lyssna till hur ungdomar tänker kring sitt boende och knyta nya kontakter. Eftermiddagen ägnades åt workshopdiskussioner kring branschens utmaningar.

En av slutsatserna var att vi behöver bli bättre på att pressa priserna på nyproduktion. I och med tävlingen SABOs Kombohus lyckades vi pressa priserna och samtidigt få till en produktutveckling på marknaden. SABO funderar nu på att utveckla detta koncept för att även kunna ta fram lägenheter som är lämpade för unga.

Deltagarna i rådslaget var också överens om vikten av att unga får rätt information. Unga behöver ha kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar. SABO kommer därför att sätta ihop ett utbildningsmaterial som pedagoger kan beställa. I framtiden funderar vi också på att ta fram ett material som riktar sig till föräldrar. Det är viktigt att föräldrarna uppmanar sina barn att fundera över sitt boende och se till att de ställer sig i kö på de orter där det krävs.

Majoriteten av deltagarna var också överens om att planprocessen tar väldigt lång tid. Flera efterlyste en större flexibilitet när det gäller tillämpningen av olika byggregler. SABO fortsätter att bevaka dessa frågor.


Ungas boende i storstäder och högskoleorter
Detta är en analys av bostadssituationen samt en lägesrapport från 17 kommunala bostadsbolag. Rapporten visar bland annat att bostadskostnaderna är ett extra stort problem för unga eftersom de betalar en högre andel av sin disponibla inkomst för boendet, särskilt i storstäderna, jämfört med andra grupper. Var fjärde klarar inte av att betala boendekostnaden med egna inkomster. Trots att antalet hushåll med bostadsbidrag minskat, är det också fler unga som har bostadsbidrag idag jämfört med för tio år sedan.

En sammanställning av intervjuerna visar att de unga är en mycket viktig kundgrupp för bostadsföretagen. Men få bygger nya bostäder speciellt anpassade för dem. Anledningen är bland annat att produktionskostnaderna för nybyggen nära fördubblats de senaste åren. Det blir därför svårt att erbjuda rimliga hyror och samtidigt skapa lönsamhet för bostadsbolagen vid nyproduktion. Istället väljer de att på olika sätt få fram lägenheter till unga och studenter i det befintliga beståndet.
 


Några exempel på det är:

  • Kompisbokontrakt som underlättar för unga att dela på större lägenheter.
  • Speciella köregler och kötider för unga.
  • Tjänstebokontrakt.
  • Ombyggnad av uthyrningsdelar till minilägenheter.
  • Öronmärkta lägenheter för unga.
  • Bostadsgaranti för studenter.
  • Hyresfria sommarmånader för studenter.


Hela rapporten finns att ladda ner nedan.
 Ungas boende i storstäder och högskoleorter