Bakgrund

BoIT-projektet bildades 2010 för att skapa en gemensam strategi och samverkan bland allmännyttiga bostadsföretag för framtidens IT-utmaningar kopplat till fastigheter och bostäder.


Första delen av projektet, BoIT 1.0, avslutades i april 2011. Projektet fick bred förankring bland medlemsföretagen och konkreta utvecklingsområden identifierades i projektet såsom behov av nya affärsmodeller, en öppen digital tjänsteplattform, gemensamma krav och standardisering.

BoIT 2.0 arbetade vidare med de olika frågeställningarna i delprojekt. Några av målsättningarna med projektet är Minskad miljöpåverkan & energiförbrukning och Förbättra service & information till hyresgästerna. Men också tjänster som skapar förlängt kvarboende och ökad trygghet för hyresgästerna.

BoIT 3.0 startade våren 2013 och vi är nu tillsammans 23 bostadsföretag med tillsammans cirka 250 000 lägenheter. Fokus för projektarbetet är att utveckla öppna API:er för Fastighetssystem, Lås och Passage samt IMD. Arbetet med öppna API:er bedrivs i samarbete med BIM Alliance Sweden och systemleverantörer. Läs mera om arbetet med öppna API:er http://www.boit.nu/

   
BoIT-modellen 3.0
 boitmodell.jpg