Digitalisering
 
Här hittar du information inom en mängd områden som berör digitalisering i allmännyttan och samhället.
 
Digitaliseringen är en så kallad megatrend som har påverkat, påverkar och kommer att påverka samhället. Med digitalisering avses här ökad användning av informationsteknik i bred bemärkelse till exempel genom att tjänster blir tillgängliga digitalt. SABO och SABOs medlemsföretag arbetar aktivt med ett antal frågor som ryms inom begreppet digitalisering.
 
Under SABOs Ledardagar 2016 inledningstalade Joakim Jardenberg. Hans uppdrag var att med stora penseldrag beskriva vad digitalisering är och vad vi kan förvänta oss runt hörnet. Joakim har arbetat för att digitalisera Sverige sedan 90-talet, då han bland annat var med och skapade aftonbladet.se.