Bredband

Bredband är en viktig tillgång för hyresgästen, och det finns flera affärsmodeller att titta på. Här förtydligar vi affärsmodeller, LOU med SABOs rekommendation och de stöd som finns till bredbandsutbyggnad via EU.

 

Affärsmodeller

 

Upphandling

 

Stöd till bredbandsutbyggnad