IT-stöd - program och system


SABO genomförde hösten 2004 en undersökning om vilka program och system medlemsföretagen använder för sin förvaltning.

 

Enkäten är besvarad av 149 företag. Alla har inte svarat på alla frågor så underlaget kan variera mellan de olika frågorna. Officeprogram mm ingår inte i undersökningen.

 

Ladda ner enkätsammanställningen genom att logga in.