TV

IPTV

Internetutvecklingen har gjort att IPTV -
TV över bredband har blivit ett alternativ till kabel-tv i takt med att de nya fiberbaserade bredbandsnäten byggs ut till hushållen.  IPTV tar över alltmera av tv-distributionen beroende på att utbudet ökar och tittarens egna möjligheter att välja när och vad man vill titta på förbättras. Dessutom ger IPTV också möjlighet till interaktivitet och nya tjänster.

Möjligheterna är stora till individuella val och ett stort utbud av tv-kanaler som gör det möjligt att erbjuda ett sådant utbud av minoritetskanaler och nischkanaler så att behovet av egna paraboler försvinner. Tekniken gör det dessutom möjligt att öka de individuella valen av tv-kanaler och att erbjuda nya tjänster som ”time shift”,
”video on demand” interaktivitet m m.

Det finns två skilda sätt att använda IPTV. Dels att tittaren väljer att se ett program eller film i den egna datorn vid den tidpunkt han eller hon väljer och som görs tillgängligt någonstans på Internet t ex
SVT Play eller YouTube. Kvalitén på bilden varierar beroende på antal samtidiga tittare, den egna anslutningens hastighet och kvalitén på den egna datorn m m. Dels är det TV via en digitalbox och vanlig TV-apparat i ett kvalitetssäkrat nät där nätet övervakas och där utbudet av program liknar det som finns i kabel-tv näten.

De leverantörer som erbjuder tekniskt kvalitetssäkrad IPTV i begränsade nät erbjuder ofta samtidigt TV via satellit eller kabel-tv nät t ex
Canal Digital, Com Hem och Telia. Affärsmodellerna för IPTV är dels traditionella och liknar då de inom satellit och kabel-tv området d v s att varje leverantör behärskar hela kedjan fram till kunden, dels finns IPTV i öppna nät där de boende själva väljer leverantör och utbud.  

Utvecklingen inom bredbandsområdet har gjort det möjligt att ersätta de traditionella affärsmodellerna inom tv, bredband och telefoni med öppna modeller som gör det möjligt att skilja nätet från tjänsterna i sk öppna bredbands- och tv-nät. 

Kabel-TV
Från en punkt vidaresänder signalerna genom en fiber eller koaxialkabel till många hushåll. Ett kabel-TV-nät består oftast dels av ett stamnät, dels av ett nät från centralen till hushållen. Stamnätet är kablar som är nedgrävda i marken och som går till centraler i närheten av de aktuella fastigheterna. Från centralerna går det sedan kabel till de enskilda hushållen. Kabelnät i fastigheter kan vara konstruerade på två sätt: som stjärnnät eller kaskadnät. I ett stjärnnät går det en separat kabel till varje lägenhet. I ett kaskadnät går en kabel runt i fastigheten med en liten avstickare in till respektive lägenhet. Sex eller flera lägenheter är i regel anslutna till varje kaskad. Samma kablar kan användas till såväl analog som digital TV-distribution. I de flesta nät blandas analoga och digitala signaler. Om interaktivitet för datatrafik ska vara möjlig via kabelnäten krävs förstärkare för signaler i koaxialkablarna inte bara från operatör till abonnent, utan också från abonnent till operatör sk dubbelriktad kommunikation.

Kabel-tv näten returaktiveras ofta för att kunna erbjuda även Internetsurf för hushållen och för att även kunna erbjuda ett utbud av IPTV-tjänster. Leverantörer är t ex
Com Hem, Canal Digital, Telia, Sappa m fl.

Mindre kabel-tv nät kallas SMA-tv.
Anläggningen består av en samägd parabolantenn till vilken flera hushåll är anslutna och som därigenom bildar ett mindre kabelnät.


TV och lagen
Trådbundna TV-sändningar d v s både kabel-tv och bredbands-tv regleras av
Radio- och TV-lagen  och tvingar operatören att vidaresända ett antal tv-kanaler (fn alla SVTs kanaler).

Distribution av TV kräver också att de krav som
Upphovsrättslagen tillgodoses. Detta sker oftast genom ett avtal med Copy Swede som har till uppgift att samordna rättighetsinnehavarna.