Marknadsmässiga avkastningskrav

En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft år 2011. Bolagen ska arbeta i allmännyttigt syfte och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. 
 
Kravet på affärsmässiga principer har tillkommit för att undanröja risk för snedvridning av konkurrensen. Det medför att ägaren – kommunen – ska ställa ett marknadsmässigt avkastningskrav på bolaget. Ett sådant avkastningskrav ska utgå från den lokala marknaden och motsvara det avkastningskrav som en jämförbar privat ägare ställer på ett jämförbart bostadsbolag, men också ta hänsyn till företagets egna förutsättningar och dess långsiktiga perspektiv på verksamheten.

 

I denna handledning beskrivs gällande regelverk och den stegvisa processen med att ta fram, fastställa och följa upp ett marknadsmässigt avkastningskrav som är både robust och långsiktigt. Handledningen finner du här.

 

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns även rapporten ”Marknadsmässiga avkastningskrav och allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” skriven av Bo Nordlund. Denna rapport finns för nedladdning nedan.