Allmänt om FastBAS


Kontoplanens uppbyggnad

FastBAS följer BAS-konceptet vilket innebär att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att svara mot krav i Årsredovisningslagen, ÅRL, på innehåll i balans- och resultaträkningen.

Skillnaden mellan en BAS-kontoplan och FastBAS är att kontoplanen är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver och kompletterad med konton för uppföljning av fastighetsförvaltningen. 

Branschanpassade avsnitt
Eftersom det är mycket vanligt i branschen att redovisa en funktionsindelad resultaträkning innehåller FastBAS en funktionsindelad klass 4 med bland annat konton för fastighetsskötsel, städ, reparationer och underhåll. 

I inledningen till klass 4 presenterar vi även förslag till definitioner av vissa branschspecifika begrepp för att uppnå bästa möjliga chans till jämförelse inom branschen.  

Att använda FastBAS
FastBAS innehåller en mängd konton och bör betraktas som ett smörgåsbord. FastBAS utgår från en fastighetsägare som inte arbetar med en utökad kodplan, utan som behöver konton för alla tänkbara utgifter. Företag som använder kodplan använder vanligtvis bara en bråkdel av alla konton på A-konto-nivå och lägger t ex aktiviteter i klass 4 på kod.