FastBAS


FastBAS är en branschanpassad kontoplan utarbetad för att passa fastighetsägare och förvaltare av fastigheter.

fastbas.jpg
FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet.