Komponent-redovisning

Komponentredovisning ska enligt det nya huvudregelverket för redovisning (K3) ske från och med 2014 med jämförelse mot 2013. Nedan hittar du olika skrifter, artiklar, böcker och notiser i ämnet.
 


Bokföringsnämnden (BFN)
Komponentansatsen regleras i punkterna 17.4, 17.5 (2.18), 17.11, 17.13, 17.21, 17.22 och 35.18 i Bokföringsnämndens vägledning - Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 
Riktlinjer
SABO och Fastighetsägarna Sverige har tillsammans tagit fram gemensamma riktlinjer för komponentredovisning, som preciserar tankesätt och principer, för att skapa en god lägstanivå.
 

SABOs vägledning

Då riktlinjerna är mer övergripande har SABO även tagit fram en vägledning med resonerande text och exempel. SABOs medlemmar har möjlighet att gratis ladda ner vägledningen som pdf i
 Pdf-banken.
 
Beställningar av vägledningen görs under Trycksaker.
 
FAR 
Uttalande om hur uppdelningen på komponenter kan beaktas i ett bestånd av fastigheter som finns i ett företags balansräkning vid övergången till K3. 

FAR RedU 13 Övergång till komponentmetod - fastigheter 
 
Mölndalsbostäder - dokumentation om implementeringen
Mölndalsbostäder har implementerat och börjat tillämpa komponentredovisning redan under räkenskapsåret 2013. I en promemoria har de dokumenterat  tillvägagångssättet vid implementeringen och vilka ekonomiska konsekvenser det nya redovisningssättet för med sig. Promemorian finns tillgänglig för nedladdning av SABOs medlemmar. Excelkalkyler mm finns att tillgå hos Mölndalsbostäder mot en viss ersättning. Läs mer


Tidningsartiklar
SRF:s tidning Konsulten nr 4, 5, 6 och 7 för 2013 

 
Tidigare nyheter på sabo.se
 
  
Kontaktpersoner på SABO
Peter Wallberg, tel. 08-406 55 15
Johan Holmgren, tel. 08-406 55 09