Nyheter - ekonomi

 

31 mar 2017 Höjd skatt vid fastighetsöverlåtelser - utredningsförslag

22 nov 2016 Skatteverkets tabell med prisbasbelopp mm

22 nov 2016 Fastighetsavgiften 2017 

20 okt 2016  Nya regler för räntebegränsning senast 2019

12 jul 2016 Gemensam yta i gruppbostäder kan momsas

12 jul 2016 Lägenheter i missbruksvård kan momsas

7 mar 2016 Den lägre norrlandsskatten på el behålls

13 jan 2016 Genomsnittliga statslåneräntan 2015 är 0,58 %

13 jan 2016 Fastighetsavgiften 2016

9 dec 2015 Energiskatt på vind- och solel - riksdagsbeslut

14 okt 2015 Energiskatt på vindel och solel - budgetpropositionen för 2016

05 okt 2015 Fastighetsavgiften 2016 (preliminärt)

12 juni 2015 Paketering och fastighetsreglering kan bli skattepliktigt 

15 apr 2015 Energiskatt på all egen vind- och solel - regeringsförslag

23 feb 2015 Ränteavdragsbegränsningen - fortsatt oklart rättsläge 

05 sep 2014 Fastighetsavgiften 2015 - preliminär beräkning

10 apr 2014 Skatteverket skärper ventilen för ränteavdrag

13 mar 2014 Skattereduktion för mikroproducerad el - regeringsförslag

06 feb 2014 Förskottsavisering och de nya lokalmomsreglerna

03 feb 2014 Få kommunala bostadsbolag ger otillåten utdelning

22 jan 2014 Krav på registrering av alla derivattransaktioner

13 jan 2014 Sänkt skatt på hyresrätter - utredningsförslag

10 jan 2014 Stiftelsen Robert Dicksonshyra är inte för låg - rättsfall

10 jan 2014 Genomsnittliga statslåneräntan 2013 är 2,01 %

20 dec 2013 Prövning av reglerna om värdeöverföring - kammarrättsdom

13 dec 2013 Obligatorisk moms vid uthyrning av mobilmast - riksdagsbeslut

12 dec 2013 Förenklade lokalmomsregler 2014 - riksdagsbeslut

20 sep 2013 Obligatorisk moms vid uthyrning av mobilmast - budgetförslag

20 sep 2013 Förenklade lokalmomsregler 2014 - budgetförslag

20 sep 2013 Fastighetsavgift 2014 - preliminär beräkning

04 apr 2013 Avdragsrätt för ränta på kommunala lån - lägesrapport

27 mar 2013 Komponentredovisning - förenklad övergångsmetod

27 feb 2013 Ränteavdragsrätt på kommunala lån - SKV ställningstagande

14 feb 2013 Nya betalningstider, inkassoavgifter och förseningsavgifter

11 jan 2013 Makroanalys okt-dec 2012 och prognos för 2013

15 jan 2013 Vinst vid försäljning av paketerade fastigheter i EF är skattefri

15 jan 2013 Revidering av K3-regelverket, bla finansiella instrument

14 jan 2013 Genomsnittliga statslåneräntan 2012 är 1,52 %

17 okt 2012 Makroanalys juli-sep 2012

31 aug 2012 Fastighetsavgiften 2013 - preliminär beräkning

03 jul 2012 BFN har släppt K3:an - det blir komponentavskrivning

29 jun 2012 Makroanalys april-juni 2012

05 jun 2012 Paketerad fastighetsförsäljning - ej beskattning - rättsfall

28 maj 2012 Undantag från energiskatt på vindkraftsel - rättsfall

26 apr 2012 BFNs K3-regelverk kommer i juni

19 apr 2012 Enklare lokalmomsregler - Skatteverket utreder

26 mar 2012 Förbud för ränteavdrag på kommunala lån

19 mar 2012 Makroanalys jan-mar 2012

31 jan 2012 Ränta på kommunalt lån avdragsgill - ej räntesnurreförbud

26 jan 2012 Genomsnittliga statslåneräntan 2011 är 2,57 %

03 nov 2011 Beskattning av återbetald moms

13 okt 2011 Är bostadsföretag elleverantörer om hushållsel ingår i hyran?

13 okt 2011 Vindkraftverk - ingen energiskatt om det samägs i enkelt bolag

07 okt 2011 Beskattning av paketerade fastigheter

22 mar 2011 K3 framflyttat till 2013

17 jan 2011 Utdelningstaket 2011

06 dec 2010 Enklare redovisning 2011 - riksdagsbeslut

12 nov 2010 Stämpelskatt - förvärvstidpunkt

24 aug 2010 Maxränta på koncerninterna lån

18 aug 2010 Uttagsbeskattning vid underprissättning från ekonomisk förening

02 jul 2010 Inget skadestånd från staten för felaktigt uttagen portomoms

28 jun 2010 Leverans och montering av hiss och kök - omvänd byggmoms

24 jun 2010 Nytt regelverk för årsredovisning i större företag (K3)- förslag

21 jun 2010 Nya företagsstorlekar och höjd stämpelskatt - riksdagsbeslut

17 jun 2010 Varje studentrum är en lägenhet vid beräkning av fastighetsavgift

17 jun 2010 Koncern- och verkligtvärderedovisning - riksdagsbeslut

25 maj 2010 Koncern-och verkligtvärderedovisning - regeringsförslag

25 maj 2010 Förenklingsförslag i redovisningen 2011 ((Uppdat: 21 juni)

04 maj 2010 Moms vid uthyrning av modulbyggnad

29 apr 2010 Jämkning efter köp av fastighet från ideell förening

07 apr 2010 Stämpelskatten höjs till 4,25 %

30 mar 2010 Höjda gränsvärden för större företag mm

22 feb 2010 Energiskatt på egenproducerad vindkraftsel

22 feb 2010 Taxering äldrebo - regeringsförslag

19 jan 2010 Varje studentrum är en bostad - fastighetsavgift

18 jan 2010 Utdelningstaket 2010 är 4,10 %

10 nov 2009 Obligatorisk lokalmoms - regeringsförslag

26 okt 2009 Energiskatt på el från eget vindkraftverk

23 sep 2009 Newsec-rapportförhösten 2009

16 sep 2009 Återbetalning av felaktig särskild löneskatt

10 sep 2009 Prognos basbelopp 2010

27 aug 2009 Skattereduktion för bostadshyresgäster(uppdat.16 mars 2010)

27 aug 2009 Kommunala bolag kan sälja HUS-arbeten

26 aug 2009 Krav på kassaregister 2010