Vakanser

SCB genomför vartannat år en undersökning om antalet outhyrda lägenheter. För att snabbare kunna följa läget samlar SABO in vakansläget hos medlemmarna kvartalsvis. Resultatet redovisa nedan bakom nyckel.Allmännyttiga och privata 

Lediga lägenheter den 1 mars under perioden 1978 2003 och den 1 september 2004–2013

 


Totalt antal lägenheter och lediga lägenheter till uthyrning i allmännyttiga bostadsföretag  den 1 september 2013

   Totalt antal lägenheter  Lediga lägenheter Procent
 Hela riket  744 915  5 709 0,8

 

 

 

 

 

Källa SCB

 Läs mer på SCB