Statistik

 
Beställ en ekonomisk presentation i PowerPoint

Som medlemsföretag i SABO kan du beställa en PowerPoint-serie från den ekonomiska statistiken så att du enkelt kan presenterar hur det går för ditt företag i förhållande till riket eller en jämförelsegrupp. Presentationen innehåller cirka 60 bilder till en kostnad av 6 500 kronor (exkl. moms).

OBS! Uppdateringar sker kontinuerligt och kan därför avvika mot exemplet nedan.

  
 Exempel på ekonomisk presentation 


För beställning kontakta:
Anna Alexandersson
08-406 55 09
anna.alexandersson@sabo.seBeställ jämförelsestatistik i Excel

I denna rapport jämförs ditt företag med minst fem stycken företag som du själv väljer ut. Rapporten består av ekonomiska nyckeltal som ger ett bra benchmarking- underlag.

I rapporten ingår:

1.       En jämförelse av ditt eget företag och den jämförelsegrupp
          du valt ut

2.       Jämförelsegruppen under tre år

3.       Ditt eget företag i tre år

OBS! Uppdateringar sker kontinuerligt och kan därför avvika mot exemplet nedan. 


 Jämförelse mellan företaget och gruppen

 Jämförelsegruppen 3 år

 Företaget 3 år

Denna rapport kostar 1 600 kronor(exkl. moms) och beställs av:

Thorbjörn Nilsen
08-406 55 11
thorbjörn.nilsen@sabo.se