Drift- och energifrågor på Facebook

I den slutna gruppen SABOs drift- och energiforum kan du diskutera energieffektivisering, ställa frågor och ge och få tips. 

För att gå med i facebook-gruppen, gör så här:

1. Skaffa ett konto på facebook, www.facebook.com
 (vill du inte använda ditt eventuella privata facebook konto kan du skapa ett nytt konto att använda när du arbetar).

2. När du väl har ett konto på facebook, logga in och sök i fältet högst upp på ”SABOs drift- och energiforum”. Ansök där om medlemskap (request to join).

3. När SABO godkänt din ansökan om medlemskap kan du logga in på ditt konto och gå in på gruppen (som du hittar i kolumnen längst till vänster).
 
Gruppen hålls sluten, endast medlemmar i SABO kan vara med.