Energi


SABOs medlemsföretag är stora användare av energi och köper årligen 7-10 TWh. SABO arbetar för att bidra till energieffektivisering av byggnader och en hållbar energianvändning inom allmännyttan.

Arbetet bedrivs på flera sätt, bland annat bevakar och driver SABO påverkansarbete gällande lagstiftningsprocesser, både på EU-nivå och nationellt. För att företräda medlemsföretagen på ett bra och representativt sätt finns SABOs energiråd med energipersoner från medlemsföretagen. Energirådet är rådgivande vid remissvar och påverkansarbete och arbetar nära SABOs energiexperter. Energirådets representanter är roterande.

 
SABO driver även ett drift- och energinätverk där syftet är att personer som arbetar med drift- och energifrågor regionalt ska få möjlighet att träffa kollegor och dela erfarenheter med varandra. Träffarna har också inslag av kompetenshöjande programpunkter i aktuella frågor. SABO arrangerar även konferensen Årets energikick, energiutbildningar och kunskapsdagar löpande samt producerar energisparmaterial. SABOs medlemsföretag erbjuds också att prenumerera på ett energinyhetsbrev som utkommer ca 8-10 gånger per år. 

Energiansvariga på SABO är:
Therese Rydstedt 
08-406 55 16   
therese.rydstedt@sabo.se
 
Gabriella Castegren
gabriella.castegren@sabo.se