Kampanjupplägg

Allmännyttans energisparkampanj samordnas med både lokala aktiviteter och nationell exponering. Det har till exempel varit en bilaga i en rikstäckande tidning, webannonsering, filmer i sociala media, radio-spottar och en gemensam kampanjsajt. SABO har även skrivit debattartiklar, gjort nyhetssläpp mot bransch- och fackmedia, personliga utskick till miljö- och energibloggare – allt för att få så stor exponering som möjligt.

För att kampanjen ska få genomslag och ge effekt, behövs det även lokala insatser. SABO erbjuder kampanjkit och kampanjstöd så att medlemsföretagen enkelt kan delta i kampanjen. Vi tänker oss att medlemsföretagen parallellt med den nationella kampanjen arbetar med lokala aktiviteter, egna debattartiklar och lokala nyhetssläpp. Det tillsammans med en nationell exponering som uppfattas av alla, tror vi kommer ge största effekten.

Det finns även en hel del material som kan användas internt när medlemsföretagen informerar den egna personalen hur man kan spara energi.

Energisparkampanjen bygger på att de deltagande företagen och de boende gemensamt arbetar för att sänka energiförbrukningen. Ibland tjänar företaget på det, ibland den boende. Miljön tjänar alltid på det! Kampanjen innehåller konkreta tips till boende och har ett lättsamt och delvis humoristiskt tilltal. Den uppmuntrar till små steg och inte en helt förändrad livsstil. Det ska kännas lätt att vara med och spara energi!


Kampanjen har delats upp i flera steg; med en början hösten 2012 och pågå under 2013 och 2014, för att därefter övergå i det allmänna energispararbetet.

  • Hösten 2012 var det fokus på vatten – och framförallt varmvatten; att få hyresgäster att anmäla droppande kranar och läckande toaletter, duscha istället för att bada, inte diska under rinnande vatten etc.
  • December 2012 var det tema belysning.
  • Våren 2013 var temat tvättstugor.
  • Hösten 2013 gick vi vidare med värme.
  • Under 2014 producerade vi några fler reklamfilmer där vi kommunicerade alla energispartips.
  • Under 2015 producerar vi ytterligare ett antal filmer med energispartips som vi framförallt marknadsför i sociala medier som Facebook, Youtube och Instagram. Dessutom satsar vi på material som vänder sig till personalen på bostadsföretaget.


På vår fina kampanjwebb hittar du film, spel och energispartips: www.allmännyttan.se/energispartips